Spring til indhold

Ungecafé

Tilbuddet er til dig, der gerne vil mødes med andre unge med psykisk sårbarhed mellem 18-30 år.

Formålet med dette tilbud er, at du får mulighed for at være i et fællesskab og danne netværk med andre unge.

Indhold

Det er jer der kommer i Ungecaféen der bestemmer, hvad der skal ske - det kan være erfaringsudveksling, samvær og hygge.

Efter samling i Ungecaféen kan du gøre brug af husets øvrige aktiviteter som f.eks. at spise aftensmad med andre brugere af huset.

Hvis du har en bostøtte eller mentor er vedkommende velkommen til at være med i starten af Ungecaféen, hvis du har brug for det.

Tid og sted

Se Aktivitetsoversigt over aktivitets- og samværstilbud i Multihuset og Banehuset.

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig, så kontakt gruppeleder Pernille på tlf. 72 36 90 24 eller Nina på tlf. 72 36 41 93.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2019

Ansvarlig redaktør

Camilla Elise Hansen

Målgruppen for aktivitets- og samværstilbuddet

Tilbuddet er henvendt til mennesker, der bor i Holbæk Kommune og er psykisk sårbare og/eller har sociale problematikker.