Spring til indhold

Selvværd og selvtillid

Tilbuddet er til dig, der gerne vil have mere selvværd og tro på dig selv.

Formålet med dette gruppeforløb er, at du får redskaber til at styrke dit selvværd og/eller selvtillid.

Dét at møde ligesindede og opleve, at der er andre, der også har ønske om et bedre selvværd og/eller selvtillid, kan give dig en fællesskabsfølelse og vise, at du ikke er alene. Formålet er at give dig mod og lyst til arbejde med at styrke og øge dit selvværd og/eller selvtillid, både i gruppen og på egen hånd.

Indhold

En kombination af oplæg, øvelser og erfaringsdeling, hvor vi er fokuseret på at skabe mulighed for øget selvværd og/eller selvtillid hos den enkelte deltager:

Korte indlæg fra gruppelederen om, hvad selvværd og selvtillid er for noget, og hvad kendetegner et lavt og et højt selvværd.

Du vil blive introduceret til nogle mindre øvelser, som har til hensigt at øge dit selvværd og din selvtillid. Disse øvelser kan der arbejdes videre med på egen hånd efterfølgende.

Der vil blive givet eksempler på redskaber og strategier til at øge selvværdet og/eller selvtilliden, og der bliver benyttet kognitive metoder og øvelser i forløbet.

Tid og sted

Se Aktivitetsoversigt over aktivitets- og samværstilbud, Multihuset og Banehuset.

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig eller en borger du har kontakt med, så kontakt Tina på tlf. 72 36 55 63 eller Sofie på tlf. 72 36 55 62.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2019

Ansvarlig redaktør

Camilla Elise Hansen

Målgruppen for aktivitets- og samværstilbuddet

Tilbuddet er henvendt til mennesker, der bor i Holbæk Kommune og er psykisk sårbare og/eller har sociale problematikker.