Spring til indhold

Forandringsgruppen

Målgruppe
Forandringsgruppen, er et tilbud til borgere med psykisk sårbarhed, som ønsker at skabe en forandring i deres liv og derved blive bedre til at mestre deres hverdagsliv.

Formål
At skabe en forandring i dit liv og dermed gøre dig bedre rustet til at mestre din hverdag.

Indhold
Gruppeforløbet er dialog baseret, og der er en særlig opmærksomhed på hvilken betydning forandringen vil havde for dig som deltager.

Gruppeforløbet er et sted hvor du kan komme med et mål, som du ønsker at arbejde med fra gang til gang. Det er også et sted, for dig, der har det samme mål at arbejde med i en længere periode.

Vi benytter en løsningsfokuseret tilgang, hvilket betyder at der vil være en øget opmærksomhed på det der lykkes og hvilken betydning og forskel det kan have i dit liv. 

Der er løbende optag til gruppen. Du kan deltage lige så længe det giver mening eller til du har opnået den forandring du har sat som mål.

Sted
Kasernevej 6, 2. sal, 4300 Holbæk

Tidspunkt
Se ”Aktivitetsoversigt over aktivitets- og samværstilbud i Multihuset og Banehuset”

Kontakt
Hvis tilbuddet er relevant for dig eller en borger du har kontakt med, så kontakt gruppeleder i Social Rehabilitering, Julie på tlf. 72 36 71 23 eller Tina tlf. 72 36 55 63.Feedback

Sidst opdateret

05.12.2019

Ansvarlig redaktør

Camilla Elise Hansen