Spring til indhold

Forældregruppen

Tilbuddet er til dig, der er forælder og oplever, at det er en udfordring at balancere psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom i familielivet.

Formålet med dette gruppeforløb er, at du får redskaber til at tackle de udfordringer du møder ved at skulle balancere familielivet med en psykisk sårbarhed/psykisk sygdom.

Du møder ligestillede, og det kan medvirke til at bryde social isolation og give en oplevelse af fællesskab med andre i samme situation.

Indhold

Vi lægger vægt på en løsningsfokuseret tilgang, hvor vi er mere optagede af, hvad der virker end af, hvad der ikke virker:

Den primære drivkraft i gruppeforløbet er erfaringsdeling deltagerne i mellem, og dét at møde ligestillede og opleve, at der er andre der har de samme udfordringer i livet.

Der kan forekomme korte oplæg fra gruppeleder eller deltagere.

Vi tager udgangspunkt i den kognitive tilgang, som bl.a. handler om den måde vi tænker om tingene, og der lægges vægt på sammenhængen mellem krop, tanke, følelse og handling.

Der vil forud for opstart være en individuel samtale, hvor vi afstemmer forventninger med dig. Dette gør vi for at sikre, at tilbuddet er det rette for dig.

Tid og sted

Se Aktivitetsoversigt over aktivitets- og samværstilbud i Multihuset og Banehuset.

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig, så kontakt gruppeleder Sofie på tlf. 72 36 55 62.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2019

Ansvarlig redaktør

Camilla Elise Hansen

Målgruppen for aktivitets- og samværstilbuddet

Tilbuddet er henvendt til mennesker, der bor i Holbæk Kommune og er psykisk sårbare og/eller har sociale problematikker.