Spring til indhold

Angsthåndtering

Tilbuddet er til dig, der har angst, og som oplever, at din hverdag er indskrænket af det.

Formålet med dette tilbud er, at du forbedrer dine personlige og sociale færdigheder, og dermed øger handlemulighederne for at håndtere angsten og de problemer, som den giver i hverdagen. 

Dét at møde ligesindede og udveksle erfaringer med andre, der også har angst inde på livet, kan være med til at give håb og motivere til en personlig udvikling. Dette bygger på recovery-tankegangen, som handler om, at man kan komme sig efter en psykisk sårbarhed. Ved at have fokus på ressourcer og mestringsstrategier er formålet ved dette gruppeforløb at den enkelte kan udfolde sig med andre og deltage i et socialt fællesskab, som samtidig er et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling.

Indhold

Vi lægger vægt på en løsningsfokuseret tilgang, hvor vi er mere optagede af, hvad der virker i forhold til at håndtere angstens symptomer end af angsten i sig selv: 

Korte oplæg fra gruppelederne med forskellige redskaber og strategier til angsthåndtering.

Vidensdeling om angstreducerende redskaber, eksempelvis kognitive øvelser, mindfulness, afspændings- og vejrtrækningsøvelser.

Det er muligt, at vi skal arbejde med hjemmeøvelser, dette er frivilligt.

Tid og sted

Se Aktivitetsoversigt over aktivitets- og samværstilbud, Multihuset og Banehuset.

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig eller en borger du har kontakt med, så kontakt Tina på tlf. 72 36 55 63.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2019

Ansvarlig redaktør

Camilla Elise Hansen

Målgruppen for aktivitets- og samværstilbuddet

Tilbuddet er henvendt til mennesker, der bor i Holbæk Kommune og er psykisk sårbare og/eller har sociale problematikker.